Verschillende steenverbanden Halfsteensverband Bij dit verband staan de stenen steeds loodrecht op de kantstrook. Dat heeft het voordeel dat er weinig hoeft te worden gehakt èn dat de stenen snel kunnen worden gelegd. De opzet bestaat beurtelings uit halve en hele stenen. De straatmaker kan de positie van elke steen richten naar de voeg van twee reeds gelegde stenen. Het ander eind van de lagen wordt afgesloten met gehakte stenen. Maatongelijkheid vormt bij dit verband geen bezwaar. Voor het opzetten en sluiten kan gebruik worden gemaakt van klezoren (relatief zwak), halve stenen of drieklezoren. Het halfsteensverband heeft de neiging te kruipen naar de rijrichting. Daardoor kan een enigszins golvend patroon loodrecht op de wegas ontstaan. Diagonaalverband Het diagonaalverband is een variant van het halfsteensverband en wordt gekenmerkt door een opzet waarbij de stenen onder 45° op de kantlaag staan. Bij dit verband moet rekening worden gehouden met meer hakwerk. Keperverband Het keperverband brengt grote stabiliteit in het werk maar vraagt aan de zijkanten om iets meer hakwerk. Bij het keperverband is, in tegenstelling tot het halfsteensverband, geen opzet en sluiting nodig de stenen worden diagonaal of loodrecht op de kantlagen aangesloten. Het verwerken van gehakte stenen, kleiner dan een halve steen, moet worden vermeden, omdat dan zwakke delen in de bestrating ontstaan. Van enkele steentypen zijn passtukken verkrijgbaar. Zigzagverband Het zigzagverband is een variant op het halfsteens- en keperverband. Bestratingen uit diagonaal, keper- en zigzagverband zijn meestal plezierig te berijden omdat de banden niet haaks op de voegen staan. Elleboogverband Dit verband is eigenlijk een keperverband, dat niet diagonaal wordt verlegd. Ook het elleboogverband wordt gekenmerkt door een redelijke stabiliteit, doordat de helft van de stenen met de lengteas in de rijrichting komt te liggen. Het hakwerk blijft beperkt tot een aantal halve stenen. De stenen worden loodrecht op of evenwijdig aan de kantlaag gelegd. Sierverbanden Straatbakstenen zijn bij uitstek geschikt om in sierverbanden te worden gelegd. Het blokverband, het vlechtverband en het waaierverband zijn bekende mogelijkheden.
Bestratingsmaterialen Om een indruk te krijgen van de diverse bestratingsmaterialen download u de folder van De Driesprong.
copyright © 2009-2018 Verdonk Bestratingen
U wilt ideeën opdoen? Bekijk impressies van onze werken